Personvernerklæring

Tillit er av viktig, og Leveraas AS og Tirsdag morgen er  opptatt av å ivareta ditt personvern. Her kan du lese hvordan vi håndterer data du legger igjen ved besøk på nettsidene og mottak av nyhetsbrev.

Personopplysninger og ansvar

Med Personopplysninger mener vi opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse eller ip-adresse.

Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven.

Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de reglene som gjelder. For Leveraas AS og Tirsdag morgen er selskapet Leveraas AS  behandlingsansvarlig.

Hva samler vi inn?
Vi samler inn opplysninger du selv gir til oss og om bruk av tjenestene våre. Dette inkluderer navn og epost dersom du abonnerer på et av våre nyhetsbrev.
I tillegg har vi tilgang til opplysninger som samles inn via tjenester tilknyttet våre nettsider. Pr i dag (juli 2017) er disse tjenestene:

  • Google Analytics (for å analyse av nettrafikk)
  • Google AdSense (for plassering av annonser fra Google på nettsidene)
  • WordPress.com, for publiseringstjenester
  • Mailchimp.com, for utsendelse av nyhetsbrev

Vi oppfordrer deg til å holde deg ajour med disse tjenestenes egne personvernerklæringer.

Hva bruker vi opplysningene til?
Med mindre det er særskilt avtalt med deg, vil vi kun bruke dine opplysninger for å: Levere tjenestene våre som avtalt med deg, generere statistikk og vedlikeholde epostlister.

Dine opplysninger vil ikke  deles med andre enn de aktørene som til enhver tid er nevnt over. Et unntak er dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Administrere, rette og slette opplysninger
Dersom noe er feil og du ikke selv kan rette det, for eksempel via din Mailchimp-profil, ta kontakt med paal@leveraas.no, så gjør vi de endringene som kreves.