100 dager

Et coaching og lederstøtteprogram for deg som er på vei inn i, eller nylig har startet i en ny lederrolle

En fortelling fra virkeligheten

For en tid tilbake gikk jeg gjennom noen gamle papirer, og fant en perm med notater fra jobben jeg hadde fra 1990 til 1995. Den gang var jeg nylig blitt forfremmet til sjefredaktør i Computerworld Norge.

I den rollen ledet jeg en gjeng meget dyktige journalister og desk-medarbeidere og var frontfigur i det som var Norges fremste nyhetsorgan for den fremadstormende IT-bransjen.

Blant de gamle papirene lå resultatene fra en medarbeiderundersøkelse.

Det var en nedslående påminnelse.

Jeg fikk stryk.

Folkene mine trivdes riktignok godt på jobben. Men sjefen deres – altså jeg – ble beskrevet som konfliktsky, dårlig organisert og mere til.

Jeg tror jeg brukte lang tid på å absorbere disse resultatene. Men langsomt ség det inn over meg:

Selv om jeg var en god journalist, var jeg ikke automatisk en god leder.

Hva forskjellen var lå lenge i en tåkedis. Det var noe jeg ikke forstod, noe jeg ikke helt fikk tak i, men jeg forstod ikke hva.

Så jeg forbannet meg på at jeg skulle knekke koden. Jeg ble en student i lederskap. Jeg leste, jeg praktiserte, jeg snakket med mange kloke mennesker, og jeg jobbet direkte med mange ledere og ledergrupper.

Vi er ikke spesielt gode på ledelse her i Norge. Ennova og HR Norges årlige «Global Employee and Leadership Index» viser for eksempel år etter år at 1 av 3 ledere ikke burde vært ledere.

Det er ifølge de som ledes av dem.

Om en ny leder lykkes eller mislykkes over tid handler veldig mye om de første 3-4 månedene i jobben. Spør du HR-folk vil mange av de beskrive den første tiden som leder som et «defining moment» i en lederkarriére. I likhet med statsministre og presidenter har du som ny leder en nådetid, og den er på rundt 100 dager. Hvis du ikke har etablert deg som en troverdig leder i løpet av denne tiden vil du antagelig aldri gjøre det.

Alt du sier og alt du gjør, måten du tenker på, måten du snakker på, er med å bygge eller underminere din lederplattform.

Dette vet vi, dette vet virksomhetene, dette vet ikke minst HR-folkene i virksomhetene. Og i dag er det veldig mye mer fokus på god ledelse enn det var i 1990. Men det er ikke alltid handling følger innsikt.

Fremdeles kastes mange nye ledere ut på dypt vann uten verken svømmetrening eller redningsvest.

Omtrent like mange ledere som får stryk av sine ansatte – 1 av 3 – forteller at de ikke har en plan for egen utvikling som leder. Jeg gjetter at dette sammenfallet ikke er tilfeldig.

Det jeg hadde trengt den gangen i 1990, særlig i de første månedene, var en erfaren og kompetent person å sparre med. Det skulle helst vært en utenforstående uten annen agenda enn at jeg skulle lykkes med oppgaven. En som sparket og lirket meg videre når det trengtes, og som holdt meg tilbake når det trengtes. En som dyrket frem den helstøpte lederen i meg. En slik person ville gjort en enorm forskjell. I dag er jeg en slik person.

Mitt hovedprosjekt skal være å hjelpe ledere å lede.

Kontakt

7 + 12 =

Bakgrunn

Enten du er helt fersk som leder eller du går fra en lederjobb til en annen, er mitt mål i dette programmet å følge deg tett og metodisk opp gjennom den første kritiske fasen. Og ulikt interne mentorer eller «buddyer» har jeg ingen annen agenda enn å se deg lykkes.

Er dette noe for deg?

Hvis en eller flere av disse påstandene passer på deg, er svaret ja:

 • Jeg har fått tilbud om ny lederjobb, og teller på knappene
 • Jeg har akseptert en ny lederjobb, men har ikke begynt ennå
 • Jeg har relativt nylig begynt i en ny lederjobb
Hva er i det for deg?
 • du reduserer risikoen for å feile i den første kritiske fasen
 • du unngåt å bli blant de 30-50 prosent nye ledere som 18 måneder senere enten er ute av rollen eller på andre måter «uskadeliggjort»?
 • du får en ved din side de neste 100 dagene som jobber med deg mot samme mål som deg: at du skal oppleves som en solid leder med troverdighet blant alle som påvirkes av din rolle, enten de er over, under, ved siden av deg eller utenfor linjen
Hva er i det for din arbeidsgiver?

Det er bare en ting som svir mer på bunnlinja enn feilansettelser. Det er feilansettelser av ledere. En leder påvirker i snitt prestasjonene til 12,4 personer – ofte er det mange, mange flere. Det skal bare prosenter av avvik til for at det gir svært store utslag på omsetning og resultat. Dersom en leder må erstattes er det også ekstremt kostbart.

I Norge går 1 av 3 medarbeidere daglig på jobb for å ledes av en person de ikke anser som egnet til å lede. Hele 33% av norske arbeidstakere sier om sin leder at han eller hun ikke burde vært leder. Du vil ikke være en av dem, og det vil heller ikke din arbeidsgiver at du skal være.

I dette perspektivet er investeringen i en ekstern coach en muselort i havet. Det er hva du kanskje ville kalt en «no-brainer».

Hva krever det av tid og innsats?

I dette programmet følger jeg deg tett opp i de første 100 dagene av jobben. Ideelt sett starter vi før du tiltrer i den nye jobben, men det går greit om det er annerledes.

Programmets fundament er 13 samtaler:

 • 2 kartleggingssamtaler á 1,5 timer
 • 1 triade med din nærmeste leder (1 time)
 • 9 samtaler (telefon/Skype eller på mitt kontor) á 45 minutter
 • 1 evalueringssamtale (1-1,5 timer)

Jeg er tilgjengelig for deg i hele perioden, via telefon, epost eller SMS.

Det forventes av deg at du gjør en stor innsats i og mellom samtalene våre. Du vil få hjemmelekser.

Du kan lese mer om programmet her.

 

Hva koster det?

100-dagersprogrammet koster 45.000 kroner pr leder. Moms kommer i tillegg. Det skal fortrinnsvis forankres hos, og betales av, din arbeidsgiver.

Hva er første skritt?

Det er å sende meg en mail. Bruk kontaktskjemaet under.

Hva jobber vi med?

Dette vil variere avhengig av din situasjon, men det kan for eksempel være:

 • Situasjonsanalyse (due diligence)
 • Forholdet til din leder
 • Allianser og interessenter
 • Dine verdier
 • Din første dag i jobben
 • Ditt team
 • Din strategi for suksess
 • Brennende plattform – lavthengende frukt
 • Og mye mer …
[randomtext category=»100-dager»]