Vi har en fastlåst konflikt og trenger hjelp

Vi har en fastlåst konflikt og trenger hjelp

Konflikt Er det noe av dette som passer på deg eller noen omkring deg? Jeg har en uløst konflikt gående og den sliter på meg Det er uløste konflikter i mine omgivelser Vi har ikke konflikt i dag, men jeg vil gjerne gjøre det som kreves for at vi skal unngå at...