Jeg trenger en dyktig workshop-leder

Jeg trenger en dyktig workshop-leder

Når du skal kjøre en prosess internt eller eksternt er det ofte en fordel med en ekstern, nøytral fasilitator. Ta kontakt for å snakke om hvordan jeg kan bidra.