6 fallgruver du må unngå når du nedbemanner

Noen ganger må de tøffe takene tas. Her er seks tips som kan hjelpe deg å unngå Arbeidsretten.

1

Saksbehandling

Undervurder aldri betydningen av en god og ryddig saksbehandling. Dersom saksbehandlingen ikke er tilfredsstillende øker risikoen betydelig for unødige tvister og erstatningskrav.

2

Informasjon

Undervurder ikke de ansattes informasjonsbehov. Det kan være lett å glemme å informere om forhold som er «selvsagte» for deg som allerede er involvert i prosessen. Du må derfor tenke godt gjennom hva det er behov for å informere om og når du gjør det.

3

Fakta

Ikke tro at du har et godt nok bilde av alle relevante fakta før du har snakket med de berørte. Derfor er dialog og drøftelsesmøter viktig. Det er avgjørende at beslutningen om hvem som skal sies opp bygger på et riktig faktisk grunnlag og at alle relevante forhold er vurdert.

4

Involvering

Ikke glem å involvere de tillitsvalgte. Dette gjelder spesielt tariffbundne bedrifter der tillitsvalgte alltid skal inn i bildet.

5

Tid

Ikke dra prosessen unødig ut i tid. Utarbeid en realistisk tidsplan og følg denne så langt det er forsvarlig.

6

De som blir igjen

Ikke glem at en nedbemanningsprosess også påvirker arbeidssituasjonen til ansatte som ikke sies opp.  Det er avgjørende å beholde nødvendig kompetanse i bedriften etter at nedbemanningen er gjennomført.

Kilde: HR Norge